7 câu đố hóc búa, cấp độ cực khó nhiều người phải ‘chắp tay chào thua’, còn bạn?

Để chinh phục bộ 7 câu hỏi hóc búa này, bạn phải là người cực thông minh và có tư duy sáng tạo. Hãy thử sức nhé!

  1. Thử thách đầu tiên: Nối 9 điểm bằng 4 đường thẳng vẽ liền nhau

Đáp án:

 

  1. Nối 9 điểm bằng 3 đường thẳng vẽ liền nhau

Đáp án:

  1. Dùng 6 đường thẳng để nối 16 điểm

Đáp án:

  1. Đánh số từ 1 đến 9 sao cho mỗi cạnh của tam giác đều có tổng bằng 17

Đáp án:

 

  1. Tìm cách nối các hình vuông từ trên xuống dưới để được một phép tính đúng

Đáp án:

  1. Xác định con số tương ứng với mỗi hình (vuông, tam giác, ngôi sao, trái tim).Tất cả đều là số tự nhiên và lớn hơn 1

Đáp án:

  1. Thử thách cuối cùng: Đáp án của phép tính cuối cùng bằng mấy?

Đáp án:

Nguon: Dai Ky Nguyen