Biến Căng Tại Quận 8, Cái Kết Của Người Nhiều Chuyện

Biến Căng Tại Quận 8. Các thánh đi ra đường chưa biết chuyện đâu vào đâu thì đừng nhảy vào kẻo lại sưng đầu như anh này nhé.

Chuyện là trên đường có va chạm giao thông, hai bên đang tranh cãi thì có 2 a hùng núp đi ngang chưa biết chuyện gì nhày vào lớn tiếng và kết cục nhận được liên hoàn cước từ võ sỹ da đen.

 

Phan Thuan