Lào Vỡ Đập Thủy Điện, Có Công Nhân Người Việt Nam

Clip Ghi lại cảnh vỡ đập thủy điện tại Nam Ao Dam, Pha Xai, Xieng Khouang, Lào ngày 17/9. Chủ đầu tư Trung Quốc.

Rất may không có thiệt hại về người

Phan Thuan