Những cây cầu có tên độc chỉ ở việt nam mới có, ai đi qua cũng sặc cười

Ở Việt Nam không hiếm những cây cầu có tên độc lạ, thậm chí khiến người đi qua phải phì cười và không hiểu được nghĩa của tên cầu.

Một cây cầu có tên nhạy cảm

Qua cầu này anh nào không sợ

 

Một Cây cầu ở phía bắc

 

Thêm chữ “I” nữa chắc không ai đi

Cầu có tên “Xẻo Bướm”

Không biết ai đặt tên cho cây cầu này

Cây cầu mang tên khá “nhạy cảm” khiến nhiều người phải phì cười.

Ảnh: Sưu tầm