Thanh niên 2000 đi ăn trộm đỏ nhất tháng cô hồn, TAN NÁT ĐỜI TRAI khi trộm đúng ổ của các chị DÂM

Chưa bao giờ tao thấy thương trộm như lúc này. Thấy bảo thằng e tên Đức sinh năm 2k đi trộm đúng ổ của các chị 94 -93 thôi thôi tan nát đời trai.